Hemelvaartsdag | Dauwtrappen en Jezus Christus opgevaren

When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God’s right hand.
Mark 16:19

Op Hemelvaartsdag of ’s Heren Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus Christus naar Zijn Vader in de hemel was opgevaren, 39 dagen nadat hij opgestaan was uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Pinksteren. Veel christenen bezoeken vandaag een kerkdienst of mis.

Christelijke Arbeidsbeweging

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Mensen stonden vroeg op om op Hemelvaartsdag om drie uur ’s nachts zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.

statue of jesus
Foto door Juhasz Imre op Pexels.com

Dauwtrappen

Dauwtrappen is in Nederland de term voor  om in het voorjaar vroeg op te staan en vervolgens, in groepsverband, een wandeling of fietstocht door het buitengebied te maken. In de vroegte ligt de dauw nog op de velden.

In de negentiende eeuw meende men dat het dauw een zuiverende werking heeft. Het gebruik van ‘dauwtrappen’ als viering, heeft zijn oorsprong ontleend aan dit oude gebruik om de heropleving van de natuur te eren.

Op Hemelvaartsdag werden vroeger ’s morgens zeer vroeg al processies gehouden om de hemelvaart van Jezus te vieren. In een aantal Brabantse dorpen (zoals in ’s Gravenmoer, Leende en Den Hout) bestaat een traditie waarbij de harmonie en de drumband rond 6 uur ’s ochtends door het dorp gaan. In West-Brabantse grensdorpen trekken de harmonie en drumband naar het dichtstbijgelegen dorp in Vlaanderen, waar ook gespeeld en ontbeten wordt, gevolgd door aubades in diverse cafés.

Eerste mis

Tot de jaren 70 werden deze bezoeken gestart met een bezoek aan de eerste mis in het Vlaamse dorp, maar vanwege ontkerkelijking en het feit dat de muzikanten vanwege de vroege drank vaak luidruchtig waren komt dit nog maar sporadisch voor. In het openluchttheater van Hertme wordt jaarlijks op de vroege morgen van Hemelvaartsdag een ‘dauwtrappersmis’ gevierd.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag bestaat met name in het oosten van Nederland en Noord-Holland uit het maken van een wandeling of fietstocht. Extra vroeg opstaan daarvoor kan, maar is niet speciaal noodzakelijk. Activiteiten onder de noemer ‘dauwtrappen’ gaan soms gepaard met overlast door groepen jongeren. In sommige plaatsen tracht men dit te beperken door speciale verordeningen uit te vaardigen.

O Christ God, You have ascended in Glory,

Granting joy to Your disciples by the promise of the Holy Spirit.

Through the blessing they were assured

That You are the Son of God,

The Redeemer of the world!

Op hemelvaart steeg Jezus op naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader, de almachtige.  Psalm 110: 1 speelde een essentiële rol in deze interpretatie van Jezus’ dood en de verschijningen van de opstanding:

‘De Heer zei aan mijn Heer: “Ga aan mijn rechterhand zitten totdat ik uw vijanden tot uw voetenbank maak.”

Het bood een interpretatief kader voor Jezus ‘volgelingen om zijn dood en de verschijningen van de opstanding te begrijpen.

christ the redeemer
Foto door Matheus Bertelli op Pexels.com

Een fijne Hemelvaart iedereen!
Liefs Suzanna

O Christ God, You have ascended in Glory,
Granting joy to Your disciples by the promise of the Holy Spirit.
Through the blessing they were assured
That You are the Son of God,
The Redeemer of the world!

 

Dit vind je misschien ook leuk...