Het nieuwe abnormaal

Welkom in de nieuwe wereld, het nieuwe Normaal, het oude normaal is dood.

Liefde overwint alles

Weg met de 1,5 meter afstand, omdat we een ieders leven willen redden, omdat we elkaar willen knuffelen en vasthouden, omdat we onze BFF willen omarmen!

Het geschenk

Het geschenk | Een gedicht over vrijheid, herinner dat het ontnomen kan worden. Wie elkander lief heeft, respecteert andermans vrijheid in wederkerigheid tot in de eeuwigheid. Want liefde is de vrije wil elkaar lief te hebben.

Bij op bloem foto westerpark amsterdam

Seizoen

Lente is weer in het land en in ons Westerpark Amsterdam. Het was een beetje fris maar dat was te verwachten. Dat bracht me op een korte vers.

Engeltje cherubijn

Echte schoonheid

Hier vind je een gedicht over echte schoonheid.
En dit beeld is onrealistisch. Dat maakt mensen erg onzeker en ongelukkig. Ik heb daarover een gedichtje geschreven.

Texelse duikboot in het wilde water

Wispelturig water

Het waaide hard en onstuimig. Het water schuimde en bulderde de dijk op. Dat tafereel bracht me op het volgende gedicht.

Gelukkig Valentijn!

Dit gedicht voor mijn Valentijn. Gelukkig Valentijn iedereen!