De beproeving

Gedicht over de beproeving

close up photography of pigeon

Hoteldebotel op een tortel

De meeste mensen die zich zorgen maken over de toekomst ervaren hetzelfde. Dan zijn de kleine blije momenten, lichtpuntjes in deze neerslachtige tijden. En zo maakte een jonge verloren tortel mij hoteldebotelblij.

Liefde overwint alles

Weg met de 1,5 meter afstand, omdat we een ieders leven willen redden, omdat we elkaar willen knuffelen en vasthouden, omdat we onze BFF willen omarmen!

Hemelvaartsdag | Dauwtrappen en Jezus Christus opgevaren

Hemelvaartsdag | Dauwtrappen en Jezus Christus opgevaren. Op Hemelvaartsdag of ’s Heren Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus Christus naar Zijn Vader in de hemel is opgevaren, 39 dagen nadat hij opgestaan is uit de dood.

Het geschenk

Het geschenk | Een gedicht over vrijheid, herinner dat het ontnomen kan worden. Wie elkander lief heeft, respecteert andermans vrijheid in wederkerigheid tot in de eeuwigheid. Want liefde is de vrije wil elkaar lief te hebben.

Niet meer naar het ziekenhuis

In een gesprek met mijn seniore buurman vertelde hij dat hij bang was geworden. Hij was enorm bang om opgesloten te worden. Hij zei: “Ik sterf nog liever eerder in vrijheid dan dat ik opgesloten word”.