Wet deelgezag

Wat is zo bijzonder aan deze wet? Een stel van 2 mannen of 2 vrouwen kunnen deelgezag krijgen van een kind. Dat is positief. Goed nieuws.

Echter zijn er een paar aandachtspunten. Een ervan is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd.

Dat kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te respecteren. Echter staat dat nu niet in diezelfde wet aangegeven.

Dit vind je misschien ook leuk...